Slimme waterberging Tuindershof

3 augustus '21

In Tuindershof is een toekomstgericht, slim systeem bedacht voor het water in de wijk: een waterberging die bij hevige regen extra water kan opvangen en droogte beter kan bestrijden door regenwater vast te houden.

Slimme waterberging

Met dit slimme systeem kunnen we straks wateroverlast voorkomen. Dit is steeds belangrijker, omdat het klimaat verandert. Hevige regenbuien, zoals die van vorige week, laten zien dat de omgeving mee moet groeien met de steeds groter wordende weersextremen om overlast te voorkomen. De gemeente en Delfland zoeken daarom naar manieren om de leefomgeving groen en watervriendelijk in te richten en regenwater langer vast te houden. 

De Meander vormt het hart van de dorpse wijk, waar een variatie van woningen komt, zowel in koop als sociale huur. Er wordt gewoond aan het water, in het midden ligt een avontuurlijk speeleiland en langs de kronkelende waterpartij meandert een vlonderpad over de ecologische oever. Het is zo ingericht dat het af en toe onder water kan staan met beplanting zoals elzen, berken en wilgen die het fijn vinden om langs de waterkant te staan. Zo verrijkt het water ook de woonbeleving in Tuindershof.

Waterberging meander
image alt

De Meander

De Meander vormt het hart van de dorpse wijk, waar een variatie van woningen komt, zowel in koop als sociale huur. Er wordt gewoond aan het water, in het midden ligt een avontuurlijk speeleiland en langs de kronkelende waterpartij meandert een vlonderpad over de ecologische oever. Het is zo ingericht dat het af en toe onder water kan staan met beplanting zoals elzen, berken en wilgen die het fijn vinden om langs de waterkant te staan. Zo verrijkt het water ook de woonbeleving in Tuindershof.

image alt

Samen sturen en evalueren

Het project maakt onderdeel uit van de water- en klimaatambities in het programma Water en Klimaat dat gemeente en Hoogheemraadschap samen hebben opgesteld. Voor dit project tekenen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap Delfland een samenwerkingsovereenkomst waarin ze in een proefperiode samen evalueren op welke manier de berging het beste kan worden gebruikt bij het voorkomen van wateroverlast en droogte in de wijk.

Foto: Wethouder Ilona Jense en Hoogheemraad Manita Koop

  Naar het nieuwsoverzicht
  Bekijk het woningaanbod